Algemene voorwaarden:

 • We bellen u als klant ALTIJD nog even op, dit is meestal een kleine week voor de start van het feest. Wij overlopen dan de offerte in detail nog eens samen met u en u kan dan nog aanpassingen doorgeven, zoals bv. een wijziging in het aantal personen, hierna worden de nodige inkopen gedaan, de factuur opgemaakt, en kan er niets meer aangepast worden…

 

 • Onze foodtruck is een zelfrijdend voertuig van in totaal 7m lang, 2,5m breed en 3,5m hoog, hiervoor dient men een ruime doorgang te voorzien, zowel in de hoogte als in de breedte. Voor een vlotte opening van ons verkoopluik hebben wij nog 1,5m extra breedte nodig op de staanplaats.

 

 • De staanplaats moet een vlakke en stabiele bodem hebben, en deze mag niet hellend zijn.

 

 • Indien de wagen op de openbare weg moet opgesteld worden, dan is het de klant die de nodige documenten aanvraagt bij de gemeente, alsook zorgt de klant voor de nodige signalisatie, en eventuele andere vergunningen.

 

 • De verplaatsingskosten worden aan 0,75 € per gereden kilometer gerekend. Om het aantal km te bepalen gebruiken we de snelste route in Google Maps.

 

 • De klant voorziet een gewoon stopcontact, onbelast. Verlengkabel hebben we altijd bij (40m).

 

 • Alle kosten inzake locatie, signalisatie en elektriciteit zijn voor de rekening van de klant.

 

 • We bespreken de aankomst tijd met u, normaal is dit ruim een uur op voorhand, tenzij anders overeengekomen, we hebben deze tijd nodig om de nodige voorbereidingen te doen, er moet bij aankomst iemand aanwezig zijn die ons toegang kan geven tot de staanplaats / locatie, en die ook toegang heeft tot een werkend stopcontact. Zonder dit kunnen wij niet tijdig starten, en zal uw feest ingekort worden.

 

 • Wanneer u koos voor dranken of een formule per stuk zal u bij aanvang voor het doorgegeven aantal personen/stuks eenzelfde aantal jetons ontvangen die u onder uw gasten kan verdelen. Gelieve meteen te controleren of dit het correcte aantal jetons betreft. Eens het feest is aangevangen kunnen hierover geen discussies meer gestart worden.

 

 • Bij onze all-in formules telt iedereen ouder dan 4 jaar mee als persoon. Onder de 4 jaar is steeds gratis maar graag wel bij de opmerking melden over hoeveel kindjes het gaat.

 

 • Indien u een all-in formule hebt gekozen en u inspraak wil in de verdeling van het aandeel van elk product die wij dienen te voorzien, dan kan dat op uw vraag. Indien wij zelf een inschatting moeten maken zullen wij dit zo goed mogelijk trachten te doen op basis van onze ervaringen. Is een product na een tijdje echter reeds volledig geconsumeerd dan dient de klant dit ook zo te aanvaarden, wij kunnen deze jammer genoeg op dat moment niet meer aanvullen.

 

 • Enkel in het geval van een all-in formule zullen de overgebleven klaargemaakte producten (onverpakt) bij de klant worden achtergelaten – deze kunnen desgewenst verdeeld worden onder de gasten.

 

 • We proberen altijd alles te bakken volgens ‘goede kookkunst’, wenst u toch iets harder of zachter gebakken, moet u dit melden tijdens het feest, we zullen dit dan indien mogelijk meteen oplossen, achteraf kunnen wij hier uiteraard niets meer aan wijzigen.

 

 • Wij bedienen niet aan tafel en onze producten worden niet verpakt, alles dient ter plaatse geconsumeerd te worden.

 

 • Wij voorzien vuilbakken aan de truck, hierin kan alle afval, afkomstig van ons, achtergelaten worden, we nemen het afval ook mee op het einde van het feest. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventueel zwerfvuil.

 

 • Schade aangericht aan de mobiele wagen door derden tijdens het uitvoeren van een opdracht, zal verhaald worden op de betrokken personen, indien die onvermogend zijn, of onbekend, wordt de schade verhaald op u.

 

 • Door het bevestigen van uw reservatie met de betaling van het voorschot verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met alle voorwaarden die hier omschreven staan.

 

Voorwaarden i.v.m. betaling:

 • Op onze offerte vermelden wij reeds het bedrag van het voorschot, vanaf ontvangst van de offerte hebt u 10 dagen tijd om het voorschot over te maken op onze rekening. Uw reservatie is pas definitief van zodra wij het voorschot ontvangen hebben. U krijgt steeds een mail om de ontvangst van uw betaling en aldus ook uw reservering te bevestigen. Indien wij uw betaling niet tijdig ontvangen hebben, zullen wij uw reservering niet langer in wacht houden, gelieve hiermee rekening te houden.

 

 • Ongeveer één week voor de effectieve feestdatum, nemen wij contact op met u om het definitieve aantal personen te bevestigen. Dit aantal is de basis waarop de berekening zal gebeuren voor de afrekening.

 

 • Na dit contact krijgt u een factuur met afrekening en detail, u kan het saldo desgewenst per overschrijving betalen - wij dienen het bedrag te ontvangen vóór aanvang van het feest. In het ander geval dient u dit saldo bij aankomst te betalen, dit kan cash of via mobiele betaling. Kaartbetalingen zijn ook mogelijk maar mits 3% extra kost op het bedrag.

 

Voorwaarden inzake annulering:

 • Bij annulering tot 30 kalenderdagen voor datum van het feest of evenement wordt 50% van het voorschot terugbetaald tenzij het gaat het om een eenmalige verplaatsing naar een andere datum.

 

 • Bij annulering na 30 kalenderdagen voor datum van het feest of evenement wordt het voorschot niet terugbetaald noch verrekend bij een verplaatsing naar een andere datum.

 

 • Indien wij zelf niet kunnen aanwezig zijn op een feest door het gevolg van overmacht, weersomstandigheden, technische problemen, gezondheidsproblemen, epidemie,… zullen wij steeds trachten u tijdig te contacteren. Uw feest zal later opnieuw ingepland worden, het voorschot wordt dan later verrekend. Echter kan in geen geval een schadevergoeding geëist worden.

 

GDPR:

De Zoete Jo-Kar, Karen Neukermans, is gevestigd te ’t Lammeken 37, 9200 Grembergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.jo-kar.be

info@jo-kar.be

+32 498 61 93 30

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

De Zoete Jo-Kar verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken of een bestelling te plaatsen via de webshop, in correspondentie via mail, telefoon,…
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens ontvangen via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jo-kar.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

De Zoete Jo-Kar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling te regelen
 • De Zoete Jo-Kar verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De Zoete Jo-Kar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

De Zoete Jo-Kar neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit. De Zoete Jo-Kar gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: email, Word, Excel en Loyverse POS.

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

We bewaren enkel de gegevens zolang dat nodig is, d.w.z., als u een feest boekt bij ons bewaren we uw feest datum, uur, aantal personen en gekozen formule, eventueel voorkeuren of specificaties. Na het feest kan dit verwijderd worden uit de agenda.

Gegevens in onze boekhouding, dienen wij in opdracht van de fiscus te bewaren, zolang dit voor hun nodig is.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

De Zoete Jo-Kar verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

De Zoete Jo-Kar gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Zoete Jo-Kar en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jo-kar.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Zoete Jo-Kar wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

De Zoete Jo-Kar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@jo-kar.be.